PasOpPoes

Uw kattenopppas aan huis

Voorwaarden

De eigenaar verklaart dat het/de huisdier(en) in goede gezondheid verkeert/verkeren en zijn ingeënt. 
De eigenaar dient de ziektegeschiedenis van het/de huisdieren(en) te vermelden tijdens het intakegesprek.

Indien de noodzaak bestaat dat het/de huisdier(en) medische zorg nodig heeft tijdens de periode waarin PasOpPoes oppast, wordt in overleg of bij nood direct een dierenarts ingeschakeld, zoals besproken tijdens het intakegesprek.

De kosten die voortvloeien uit een bezoek aan en behandeling door de dierenarts zijn geheel voor rekening van de eigenaar van het/de huisdier(en). 

PasOpPoes is niet aansprakelijk voor geleden schade aan uw huisdier(en), schade aan derden door uw huisdier(en) veroorzaakt, schade door derden aan uw huisdier(en) veroorzaakt, in welke vorm dan ook. 

De  eigenaar is in het bezit van een WA-verzekering waarin het/de huisdier(en) is/zijn opgenomen. 

PasOpPoes is niet aansprakelijk voor:


Het, ondanks genomen voorzorgsmaatregelen, weglopen of overlijden van het/de huisdier(en).


De daden die het/de huisdier(en) verricht(en) op het moment dat het/de huisdier(en) alleen thuis is/zijn. 

PasOpPoes gaat hiermee naar de klant toe een overeenkomst aan dat de afgegeven sleutel zorgvuldig wordt bewaard en nietmet adres zal worden gelabeld. Alleen in het adressenbestand van PasOpPoes staan de adressen.

PasOpPoes is niet aansprakelijk voor eventuele schade of inbraak aan of in het huis van de eigenaar. 

Bij onverhoopt overlijden van het/de huisdier(en) wordt bij constatering direct contact opgenomen met de eigenaar en in overleg naar een oplossing gezocht. De kosten die hieruit voortvloeit  zijn geheel voor rekening van de eigenaar. 

Indien een afspraak niet doorgaat, dient dit minimaal 24 uur van tevoren worden gemeld. Zo niet, dan behoudt PasOpPoeszich het recht de afspraak in rekening te brengen.

Bij ziekte van de verzorger of zeer extreme weersomstandigheden komt de verzorging van het/de huisdier(en) te vervallen maar PasOpPoes meldt dit op tijd. PasOpPoes zal hierbij, indien mogelijk, voor een andere oplossing zorgen.

Indien de eigenaar hetzij met, hetzij zonder tegenbericht niet op de van tevoren afgesproken datum thuis is, zal de verzorging van het/de huisdier(en) worden voortgezet volgens van tevoren gemaakte afspraken. De kosten die hieruit voortvloeien zijn geheel voor rekening van de eigenaar. 

Aan fouten in alle vormen van schrijven door PasOpPoes kunt u geen rechten ontlenen en tarieven zijn ten allen tijden ondervoorbehoud. 

PasOpPoes behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen, te wijzigen of te schrappen indien nodig, zonder opgaaf van reden. 

Wanneer u uw huisdier(en) door PasOpPoes laat verzorgen gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.